การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ENERGY POINT)

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยความรู้และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และบุคลากรของบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแหล่งข้อมูลและความรู้ในการแก้ไข ปัญหาพลังงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

A.G.Universal Co., Ltd. is determined to operate in accordance with ISO 9001: 2008, ISO / IEC 17025: 2005 and ISO 14001: 2015 in accordance with the criteria and conditions of the certification bodies and organizations with authority Laws By striving to make the management system and comply with environmental standards for maximum customer satisfaction including the development of work to have better potential continuously And personnel in the system must be familiar with the content of the quality system documentation with the highest management to support and promote in all aspects and adhere to neutrality And strive for consistent performance Reduce energy consumption continuously, use sustainable resources.

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด (บริษัทฯ) มีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา โดยสิ่งที่คุณจะได้รับคือการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะในหน่วยงานใดของบริษัทฯ คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานกับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก การส่งเสริมทดสอบความรู้และทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพที่ตรงกับลักษณะงาน เพื่อให้คุณ "ก้าวหน้าในตำแหน่งงานและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา"

Number of visitors : 343703 Views

Sitemap