การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ENERGY POINT)

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยความรู้และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และบุคลากรของบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแหล่งข้อมูลและความรู้ในการแก้ไข ปัญหาพลังงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 : 2005 และ ISO 14001:2015  เพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรองและองค์กรที่มีอำนาจทางกฏหมาย โดยมุ่งมั่นในการทำระบบการบริหารงานและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด รวมทั้งการพัฒนางานให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรที่อยู่ในระบบต้องทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาของเอกสารระบบคุณภาพ โดยมีผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆ ด้าน พร้อมยึดมั่นต่อความเป็นกลาง และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด (บริษัทฯ) มีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา โดยสิ่งที่คุณจะได้รับคือการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะในหน่วยงานใดของบริษัทฯ คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานกับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก การส่งเสริมทดสอบความรู้และทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพที่ตรงกับลักษณะงาน เพื่อให้คุณ "ก้าวหน้าในตำแหน่งงานและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา"

จำนวนผู้เข้าชม : 343723 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์