บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

AGUมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ

บริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

บริจาคเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563

19 ธันวาคม 2563 บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ

บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม บริจาค

กิจกรรม บริจาค

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม : 464035 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์