บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม บริจาค

กิจกรรม บริจาค

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

จำนวนผู้เข้าชม : 28162 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์