บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม ร่วมงานบุญ

กิจกรรม บริจาค

กิจกรรม บริจาค

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนพัฒนาการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านลาดนาเพียง จ.ขอนแก่น

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

มอบทุนช่วยเหลือสร้างห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านโนนกุง จ. อำนาจเจริญ

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

ช่วยเหลืออาหาร เครื่องดื่มให้สถานศึกษา กรณีน้ำท่วม

จำนวนผู้เข้าชม : 92965 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์