The Prime Minister's Industry Award 2019

พีธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี 2562 ประเภท การบริหารการจัดการ  ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562


จำนวนผู้เข้าชม : 319419 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์