เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พนักงานของบริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล ร่วมใจรับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่2 ป้องกันโรคระบาดโควิด19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย


จำนวนผู้เข้าชม : 475428 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์